top of page

MÜZAYEDE REHBERİ

MÜZAYEDE Sözlük anlamı olarak, bir eseri en yüksek fiyatı verene satma, arttırma, açık arttırma. MÜZAYEDE ÖZEL ŞARTLARI Katalogda yer alan ve müzayede kapsamında satışa sunulan eserler ile ilgili olarak alıcı ve satıcıların dikkat etmesi gereken satış koşulları, katılım şartları ile standart olan veya kurumumuzun belirlediği hukuki sorumluluklar ve dikkat edilmesi gerekli bilgilerdir. MÜZAYEDE SALONU Müzayedelerin düzenlendiği genellikle 4 veya 5 yıldızlı otellerin balo salonlarıdır. MUHAMMEN BEDEL Müzayede kapsamında satışa sunulan ve katalogda yer alan eserlerin müzayede başlangıç fiyatlarıdır. Müzayede de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. Bu fiyatlara firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergiler dahil değildir. ÇEKİÇ FİYATI Müzayede esnasında münadinin arttırımlar sonunda “Sattım” ibaresi ile belirlediği son çekiç darbesi ile ulaşılan rakamdır. MÜNADİ Sözlük anlamı olarak açık arttırmaları idare etmekle görevli kişi, tellal. Müzayede yöneticisi. EKSPERTİZ Müzayedelerde satışa sunulan eserler ile ilgili doğruluk,orijin ve değerlerini saptamaya ilişkin incelemedir. Satışa sunulan eserler hakkında verilen bu bilgiler ,taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğinde olup uzman ve eksperlerin kanaatidir. HALİYLE Müzayedelerde satışa sunulan eserlerin kondisyonu ile ilgili olarak açıklamalar bölümüne düşülen nottur. Eserin kondisyonu, eserde restorasyon olup olmadığı, eserde herhangi bir kusur olup olmadığı ile ilgili bu bilginin kapsamını lütfen firma yetkilisin öğreniniz veya eseri müzayede öncesi inceleyiniz. PROVENANS Müzayedelerde satışa sunulan eserlerin, hangi sanatçı tarafından yapıldığı, kim için yapıldığı, kimin kullandığı, önceki sahipleri, önceki sahiplerinin tarihçeleri, hangi koleksiyonlarda bulunduğu, eskiden hangi müzayededen veya kimden satın alındığı, yayınlanmış olduğu katalog veya yayınlar, müzayedelere satış için hangi koleksiyondan intikal ettiği, danışma kurulunun eser hakkındaki özel yorum veya ekspertiz bilgisi…vs.. gibi bilgilerdir. KAYIT İŞLEMLERİ Müzayede günü müzayede salonu girişinde kurulmuş olan bankoda firma yetkilisinin yardımı ve “Müzayede Katılım Sözleşmesi” nin doldurulması ile gerçekleşir. MÜZAYEDE KATILIM SÖZLEŞMESİ Müzayede günü müzayedeye katılabilmek ve bayrak alabilmek için doldurulması zorunlu formdur. BAYRAK TEMİNİ Müzayede gününe özel, bir defalık numaralı bayrak müzayede günü müzayede salonu girişinde kurulmuş olan bankodan temin edilir ve “Müzayede Katılım Sözleşmesi”nin doldurulması ile kayıt yaptırarak sahip olunur. YAZILI REZERV FORMU Müzayedelere, müzayede salonuna bizzat gelerek yada telefon ile katılamayacak kişiler için oluşturulmuş formdur. Bu form müzayede katalogunda bulunmakta, aynı zamanda firmaların web sitesinden veya sergi esnasında temin edilebilir. PEY ARTTIRIMLARI Münadi / Müzayede Yöneticisinin belli miktarlardaki arttırım değerleridir. Münadi bu değerleri değiştirmeye yetkilidir. YARARLANILAN KAYNAKLAR Müzayede katalogunun hazırlanmasında eserler ile ilgili gerekli açıklamaların oluşması için başvurulan kaynak kitap ve yayınlardır.

bottom of page