ARTHILL, 1918'den beri Türk Kültürüne ve Anadolu Uygarlık Mirasına tüm dünyanın gözünde itibar kazandıran ve "SANATIN KABESİ" olarak kabul edilen KOCABAŞ Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi koleksiyoner, araştırmacı ve yazar Hüseyin KOCABAŞ ile müzayedeci ve sanat tutkunu Mustafa KAPUSUZ birlikteliği ile hayata geçirilmiş, profesyonel kadroya ve çözüm ortaklarına sahip uluslararası bir proje olup Türkiye'nin kendi alanındaki ilk ve tek kurumsal firmasıdır. Kuşkusuz Türkiye'de koleksiyonculuğun ve günümüzdeki özel müzeciliğin temelleri "UNESCO" tarafından 20.Yüzyılda dünyadaki en iyi koleksiyon olarak kabul edilen "KOCABAŞ KOLEKSİYONU" ve Türkiye'nin ilk özel müzesi “KOCABAŞ MÜZESİ” ile atılmıştır. Kuşaklardır devam eden koleksiyonculuk ve müzecilik deneyiminin altyapı ve tecrübesi, bilgi ve birikimi ile temelleri atılmış olan ARTHILL, bu vizyon ve misyon ile Türkiye'de ve yurtdışında müzeciliğin ve koleksiyonculuğun gelişmesi için profesyonel anlamda müzeler, kurum ve kuruluşlar ile koleksiyoner ve sanatseverlere ekspertiz, danışmanlık, eser temini ve lojistiği hizmetleri vermekte, sergiler ve müzayede organizasyonları düzenlemekte, özel ve online platformlar üzerinden antika ve sanat eserleri satışı yapmakta ve Kültür & Sanat konularında araştırma, proje ve yayınlarına devam etmektedir.

 

<--------------->

ARTHILL is the one and only cooperate firm that has been created and established by the KOCABAS family since 1918 that had been gain honourable reputation to Anatolian civilization legacy and accepted family as “KAABE of the ART”  KOCABAS 3.th generation member, collector, researcher and the author Huseyin KOCABAS and partnership with art enthusiast and auctioneer Mustafa KAPUSUZ. By unique experience of collector, museum ownership for all these years continuing generations, ARTHILL is using and developing this vision and mission for Turkish and international museum and collectors needs. ARTHİLL is working with museums, collectors and art lovers, institutions and organisations for expertise,consultancy, art pieces supply and logistics and also organising exhibitions and auctions, private and online platforms for selling antique and artwork, cultural and art research, projects and publications.

ARTHILL MÜZECİLİK KOLEKSİYONCULUK KYM. LTD. ŞTİ.

 

Ana Faaliyet Kodu ve Adı / NACE:

910201 - MÜZELERİN FAALİYETLERİ

MERSİS : 0085-0925-5950-0001

İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 190721-5

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Sıra No: 74957

 

ŞİRKET AMAÇ ve KONULARI


-Uluslararası anlamda yurtiçinden ve yurtdışından her türlü antika, sanat eseri, kuyum ve koleksiyonculukla ilgili emtiaları kendi adına veya kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular adına gizli veya açık kendi veya üçüncü kişileri görevlendirmek ve yetki vermek suretiyle satışını yapan kişi, firma, kurum, kuruluş, ihale ve müzayedelerden satın almak, konsinye almak, temin etmek, depolamak ve koleksiyonunu yapmak.

-Uluslararası anlamda yurtiçine ve yasalar kapsamında yurtdışına her türlü antika, sanat eseri, kuyum ve koleksiyonculukla ilgili emtiaları kendi adına veya kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular adına satış ve ticaretini ihale, mezat, sergi, özel sunum, komisyonculuk, aracılık, mümessillik, acentelik, internet siteleri ve online platformlar üzerinden ihale, müzayede ve diğer yollar ile toptan ve perakende şekilde gerçekleştirmek.

-Uluslararası anlamda her türlü eski, yeni ve antika mücevher, altın (külçe altın hariç), platin, gümüş, pırlanta, elmas, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli, yarı kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü kuyum, mücevherat, süs ve takı eşyaları ile promosyon ürünleri tasarlamak, işlemek ve üretmek ile kendi adına veya başkası adına yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, konsinye almak, depolamak, koleksiyonunu yapmak ile bunların temin, satış ve ticaretini ihale, mezat, sergi, özel sunum, komisyonculuk, aracılık, mümessillik, acentelik, internet siteleri ve online platformlar üzerinden ihale, müzayede ve diğer yollar ile toptan ve perakende şekilde gerçekleştirmek.

-Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kendi adına veya kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, müzelere, özel müzelere, vakıflara, üniversitelere, müesseselere, hususi şahıslara ve koleksiyonculara müze ve özel müze kurulumu, bu kurulum ile ilgili süreç takibi, bu mekanların tasarım, dekorasyon ve uygulama çözümleri, eser temini, ekspertizi, nakliyesi ve depolaması, kronolojik ve tematik teşhir ve tanzimi, araştırma geliştirme/ar-ge çalışmaları, analizler, strateji ve plan oluşturma, basın ve halka ilişkiler hizmetleri ile pazarlama, reklam, tanıtım, kurumsal kimlik oluşturma, internet siteleri ve online platformlarının kurulması ve bu konularda her türlü danışmanlığın ve hizmetin verilmesi, verdirtilmesi, bu konularda üçüncü kişilere yetki ve temsilcilik verilmesi.

-Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kendinin veya kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonlarının oluşturma, geliştirme, zenginleştirme ve yönetimi hizmetleri, eksperliği, eğitimi, internet sitelerinin ve online platformlarının kurulması ve her konuda, her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi,  verdirtilmesi ve bu konularda üçüncü kişilere yetki ve temsilcilik verilmesi.

-Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kendinin veya kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonları için eser takibi, eser temini, eser araştırma, yenileme, restorasyon ve renovasyon, nakliye ve depolama, yatırım danışmanlığı, kimlik oluşturma, internet siteleri ve online platformlar kurulması ve her konuda, her türlü hizmetin verilmesi, verdirtilmesi ve bu konularda üçüncü kişilere yetki ve temsilcilik verilmesi.

-Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kendinin veya kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları her türlü antika, sanat eseri, kuyum, koleksiyonculukla ilgili emtia ve koleksiyonlarının ekspertiz ve değerlemesinin yapılması, uzman görüşü bildirilmesi ve bu yönde uzman raporları ve sertifikalar düzenlenmesi ve bilirkişilik yapılması, danışmanlık yapılması, danışma kurulları kurulması, üçüncü kişiler ile çalışılması, anlaşmalar yapılması ve yetki verilmesi. 

-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında kendi adına veya kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular adına internet siteleri ve online platformlar hazırlamak, kitap, dergi, gazete, neşriyat, katalog, tanıtım kitapçığı, kaynak kitap, müzayede katalogu, araştırma, kültür ve sanat yayınları yazmak, yayınlamak, tasarımını, basımını, dağıtımını, danışmanlığını ve editörlüğünü yapmak ile bunlara reklam ve sponsorluk almak, vermek.

-Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğlence amaçlı faaliyet ve organizasyonlar ile müzayede, mezat, ihale, sergi, tanıtım, festival ve fuarlar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve bu konuda yerli ve yabancı sermaye yatırımlarını teşvik edici her çeşit mekan, alan, müzayede, sergi, teşhir, satış yerleri ve şubeler açmak, tesis etmek, donatmak, dekorasyonunu yapmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, tahsis etmek, işletmek, işlettirmek, tanıtımını yapmak, acentelik ve isim hakkı vermek ile bunlara reklam ve sponsorluk almak, vermek, anlaşmalarını ve danışmanlığını yapmak.

-Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında televizyon, radyo, internet, görsel ve yazılı basın ve diğer mecralar ile ören yerleri, turistik tesisler ve diğer mekan ve alanlarda kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğlence amaçlı tiyatro, şov, animasyon, konser, müzik programları, seminer, kongre, eğitim, sempozyum ile her türlü yapımlar ve organizasyonlar düzenlemek, tanıtımını, yapımcılığını, prodüktörlüğü üstlenmek, sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, düzenlenenlere iştirak etmek, danışmanlık yapmak, reklam ve sponsorluk almak, vermek.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn - Gri Çember
  • YouTube

Bu sitede yer alan hiçbir görsel ve yazılı malzeme ARTHILL MÜZECİLİK KOLEKSİYONCULUK KYM. LTD. ŞTİ. ve Hüseyin KOCABAŞ'ın yazılı izni olmadan kopyalanamaz, basılı ve/veya elektronik ortamda yayınlanamaz, dağıtılamaz.

© Copyright ARTHILL MUSEOLOGY & COLLECTING JWL. LTD & THE KOCABAS MUSEUM & COLLECTION since 1918