top of page

MÜZE KURULUMU, GELİŞTİRME ve YÖNETİMİ
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, müzelere, özel müzelere, vakıflara, üniversitelere, müesseselere, hususi şahıslara ve koleksiyonculara müze ve özel müze kurulumu, bu kurulum ile ilgili süreç takibi, bu mekanların tasarım, dekorasyon ve uygulama çözümleri, eser temini, ekspertizi, nakliyesi ve depolaması, kronolojik ve tematik teşhir ve tanzimi, araştırma geliştirme/ar-ge çalışmaları, analizler, strateji ve plan oluşturma, basın ve halka ilişkiler hizmetleri ile pazarlama, reklam, tanıtım, kurumsal kimlik oluşturma, internet siteleri ve online platformlarının kurulması ve bu konularda her türlü danışmanlığın ve hizmetin verilmesi.

KOLEKSİYON OLUŞTURMA ve YÖNETİMİ
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonlarının oluşturma, geliştirme, zenginleştirme ve yönetimi hizmetleri, eksperliği, eğitimi, internet sitelerinin ve online platformlarının kurulması ve her konuda, her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi.

EKSPERTİZ ve SERTİFİKALANDIRMA
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları her türlü antika, sanat eseri, kuyum, koleksiyonculukla ilgili emtia ve koleksiyonlarının ekspertiz ve değerlemesinin yapılması, uzman görüşü bildirilmesi ve bu yönde uzman raporları ve sertifikalar düzenlenmesi ve bilirkişilik yapılması, danışmanlık yapılması, danışma kurulları kurulması.

ENVANTER ve KATALOGLAMA
Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular için envanter çalışması yapmak ve onlar adına internet siteleri ve online platformlar hazırlamak, kitap, dergi, gazete, neşriyat, katalog, tanıtım kitapçığı, kaynak kitap, müzayede katalogu, araştırma, kültür ve sanat yayınları yazmak, yayınlamak, tasarımını, basımını, dağıtımını, danışmanlığını ve editörlüğünü yapmak ile bunlara reklam ve sponsorluk almak.

RESTORASYON ve RENOVASYON
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonları için yenileme, restorasyon ve renovasyon hizmetlerinin verilmesi.

MÜZAYEDELERDE ve SANAT PİYASASINDA GİZLİ MÜŞTERİ TEMSİLİ
Uluslararası anlamda yurtiçinden ve yurtdışından her türlü antika, sanat eseri, kuyum ve koleksiyonculukla ilgili emtiaları kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular adına gizli şekilde satışını yapan kişi, firma, kurum, kuruluş ve müzayedelerden satın almak, temin etmek.

ESER TAKİBİ ve TEMİNİ
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonları için eser takibi, eser temini, nakliye ve depolama hizmetlerinin verilmesi.

bottom of page