top of page

MÜZAYEDE & SERGİ ORGANİZASYONLARI

Müzayede, sergi ve diğer şekillerde satışa veya teşhire sunulan eserler konusunun en değerli uzman ve otoriteleri tarafından ekpertiz edilmekte, ayrıca 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Askeri Müze, Ayasofya Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesi uzmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmakta, yasa kapsamına giren ve gerekli görülenlere belge verilmektedir.

 

ARTHILL, satışa veya sergilemeye sunduğu eserler ile ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı müzayede kataloğu, kitap ve yayınları kayıtlı koleksiyoner ve sanatseverlere ulaştırır, online platformlar ve web sitesi üzerinden yayınlar. Koleksiyoner ve sanatseverler müzayede öncesi Türkiye'de ilk defa uygulanan randevulu "Müzayede Özel Tanıtım Sergisi" ile 10 gün süresince eserleri inceleme fırsatı yakalar ve uzmanlar/eksperler tarafından bilgilendirilirler. Müzayede Özel Tanıtım Sergisi’ni ziyaret etmek için önceden mutlaka randevu oluşturulmalıdır. Takip eden 5 gün ise sergi halka ve basına açık olarak devam eder.

 

ESERİN EKSPERTİZ DEĞER ORTALAMASI

Eserin ekpertiz değer ortalaması, uzman ve eksper görüşleri ile benzer özelliklere sahip eserlerin uluslararası sanat piyasası ve geçmiş yurtiçi / yurtdışı müzayedelerdeki ve sergilerdeki sunum ve satış sonuçları baz alınarak tespit edilmiş bilgi amaçlı global değer ortalamasıdır. Bu değerlendirmede ayrıca eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans (önceki sahiplerinin tarihçeleri, kim için yapıldığı, kimin kullandığı gibi) ve referans bilgileri de dikkate alınır.

 

MÜZAYEDE & SERGİ KATALOGLARI ve DİĞER YAYINLAR

ARTHILL satışa sunduğu veya sunumunu, sergisini yaptığı eserler ile ilgili olarak profesyonel kataloglar hazırlar. Bu katalogların bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 5.maddesinin 2.fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Satışa ve beğeniye sunulan eserler hakkında müzayede ve sergi kataloğu ile diğer yayınlarda yer alan beyanlar, açıklamalar, tanımlar, her türlü ilan ve tüm bilgiler sadece eksper ve uzmanların kanaati, yorumu ve kaynaklardan alınan bilgiler olup taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Katalogda, web sitesinde veya herhangi bir yerde eser ile ilgili dizgi, baskı veya başka tür bir hata olması halinde ARTHILL yetkililerinin satış veya müzayede anındaki açıklamaları, münadinin uyarıları ve bilgilendirmesi esas alınır. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder ve kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

Web sitemizde, yayınlarımızda ve müzayede kataloglarımızda yayınlanan yazı, makale, açıklama ve fotoğraf ile diğer görseller ARTHILL ve Hüseyin KOCABAŞ’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz, kullanılamaz. Kurumumuz ve Hüseyin KOCABAŞ bu sebeple birlikte veya ayrı ayrı kendi belirlediği veya belirleyeceği herhangi bir ücret, telif hakkı ve tazminat talep edebilir. 

 

MÜZAYEDEDEN ESER SATIN ALMAK

Müzayede Salonu’na bizzat gelerek, kayıt masasından kayıt yaptırılarak bayrak alınır ve müzayedeye katılınır. Müzayedeye bizzat iştirak edemeyecek kişiler ilgilendikleri eserleri açık artırmaya telefonla katılarak, önceden pey-rezerv sürüp bir üst limit belirleyerek, online platformlar üzerinden veya web sitemiz üzerinden katılarak satın alımı gerçekleştirirler. Müzayede ve sergilerimizden satın almış olduğunuz eserler ile ilgili olarak nakliye, depolama, restorasyon ve bakım gibi hizmetler tarafımızdan sunulmaktadır. Müzayede katılımcısının kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından ARTHILL sorumlu değildir.  

 
ONLINE ALICI KAYIT İŞLEMLERİ

Web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz eser satın alımı ve müzayede online pey-rezerv sürme işlemleri için web sitemize üye olmanız gerekmektedir. Diğer platformlar üzerinden katılım ve kayıt işlemleri, ilgili platform üzerinden kayıt yaptırılarak o platformun kuralları ve şartları ile yapılır.

 

MÜZAYEDEYE PEY-REZERV FORMU İLE ÖNCEDEN TEKLİF VERİLMESİ

Müzayede öncesi firma yetkililerimiz ile temasa geçilerek kayıt oluşturulur ve “Müzayede Pey-Rezerv Formu” tarafınızdan doldurulur. Formda satın almak istenilen her eser için en yüksek bedel belirtilir, adınıza temsilen bayrak kaldırılması için tarafınızdan yazılı talimat verilir. ARTHILL yetkilileri müzayede esnasında eseri mümkün olan en düşük fiyata satın alabilecek şekilde temsilen bayrak kaldıracak, birden fazla eşdeğerde katılım varsa tarih olarak ilk yapılan pey-rezerv kaydına sahip başvuru öncelikli olacaktır. Kayıt oluşturmak için gerekli form web sitemizde ve müzayede kataloğunda yer almaktadır. ARTHILL bu form ile müzayede koşulları çerçevesinde ve kanuni hiçbir taahhüde girmeden, belirttiğiniz limitlere kadar sizin adınıza pey sürmeye yetkilidir. 

 

MÜZAYEDEYE TELEFON İLE KATILIM KAYIT İŞLEMLERİ

Müzayede öncesi firma yetkililerimiz ile temasa geçilerek kayıt oluşturulur ve “Müzayedeye Telefonla Katılım Formu” tarafınızdan doldurulur. Form, müzayede kataloğumuzda ve web sitemizde mevcuttur. ARTHILL yetkilileri bu form ile müzayede koşulları çerçevesinde ve herhangi bir taahhüde girmeden müzayede esnasında ilgili esere gelindiğinde müşterisinin belirttiği telefondan kendisine ulaşıp canlı olarak müzayede katılımını sağlamaktadır. Herhangi bir sebeple telefon bağlantısı kurulamaz veya bağlantı yeterli görüşme kalitesine sahip değilse ARTHILL’in herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.

 
MÜZAYEDE KURALLARI

Müzayede alıcı kayıt işlemleri, müzayedeye bizzat gelerek salonda yer alan kayıt masasından kimlik tespiti / deklarasyonu ile “Müzayede Katılım / Bayrak Formu” doldurularak yapılır. Müzayedeyi münadi / müzayede yöneticisi yönetir. Satış, salonda bulunan ve kayıt oluşturarak bayrak alan, online platformlar üzerinden satışa katılan, telefonla canlı bağlantı kurulan, müzayede öncesi yazılı veya online pey-rezerv veren katılımcıların temsil edilmesi ile bayrak kaldırmak suretiyle münadi tarafından yürütülerek gerçekleşir. Münadi bu satışı eserin satılabilir değerine ulaşana kadar kendi inisiyatifi ile ya da alıcıların salonda bulunarak veya çeşitli yollar ile katılım sağladığı şekilde bayrak kaldırmak suretiyle teklifi en yüksek verene yapar. Müzayede satış / çekiç fiyatını münadinin son çekiç darbesi ve / veya “SATTIM” ibâresi belirler, sonrasındaki artırımlar göz önüne alınmaz.

 

Alıcı, bayrak kaldırmak suretiyle veya diğer yollar ile yaptığı müzayede katılımı neticesinde yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur. Katılımcı ile birlikte olan veya katılımcının bayrağını kullanan 18 yaşından küçük bireylerin kaldırdığı bayraktan o bayrak için “Müzayede Katılım Formu / Bayrak Formu” kaydı oluşturan özel / tüzel kişi sorumludur. ARTHILL müzayede ve diğer satış usulleri esnasında dilediği gibi kamera kaydı ve ses kaydı yapabilir, bunları ileride dilediği şekilde ya da doğabilecek problemlerde delil olarak kullanabilir. ARTHILL satış / müzayede esnasında olabilecek / yapılabilecek muhtemel ihmal, hata ve aksaklıklardan sorumlu değildir.Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.

 

Müzayede de münadi tarafından yönetilen ve bayrak kaldırılarak yapılan pey artırımları %10 oranındadır. Münadi artırım değerlerini değiştirmeye, bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme yetkisine sahiptir. Katalogda “Teklif” ile satışa sunulan eserler ile ilgili olarak müzayede katılımcıları tekliflerini münadiye ileterek artırımı başlatırlar. Kurumumuz, müzayede de yer alan herhangi bir eseri müzayededen geri çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını reddetmek veya müzayedeyi sıra numarasını izlemeden yürütmek hakkına sahiptir.

Müzayede veya satış duyurusu yapıldıktan ya da müzayede kataloğu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcı ve satıcılara yansıtılacak, ARTHILL kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Satın alım yapmak veya artırımda bulunup müzayedeye katılmak demek bu kuralları, “Satış / Müzayede Özel Şartları”nın tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Tüm alıcı ve satıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

PAST AUCTION CATALOGUE     (pdf)     GEÇMİŞ MÜZAYEDE KATALOGU

Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi

22.12.2019 The RITZ-CARLTON Hotel

arthill auction cover.jpg
bottom of page