top of page

ARTHILL MÜZECİLİK KOLEKSİYONCULUK KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.

Ana Faaliyet Kodu ve Adı / NACE

910201 - MÜZELERİN FAALİYETLERİ

MERSİS : 0085-0925-5950-0001

İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 190721-5

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Sıra No: 74957

VİZYON ve MİSYON

1918'den beri; Kuşaklardır devam eden koleksiyonculuk ve müzecilik deneyiminin altyapı ve tecrübesi, bilgi ve birikimi ile temelleri atılmış olan Türkiye'nin kendi alanındaki ilk ve tek kurumsal firması “ARTHILL MÜZECİLİK & KOLEKSİYONCULUK”  müzeciliğin ve koleksiyonculuğun gelişmesi için profesyonel anlamda, yurdumuzun milli değerlerinin ve zengin kültürel mirasının korunması adına yurtiçinde ve yurtdışında kamu adına, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, müzelere, özel müzelere, vakıflara, üniversitelere, müesseselere, hususi şahıslara ve koleksiyonculara kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermekte, gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları için T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Özel Müzeler yönetmeliğine uygun interaktif ve profesyonel müzecilik hizmetleri sunmakla birlikte, kültür müessesesi haline getirilen müzeler kurulmasında, proje aşamasından işletme aşamasına (A’dan Z’ye) her türlü hizmeti vermekte ve çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Günümüzde müzeler beş farklı yapı altında toplanmaktadır; Resmi Müzeler, Vakıf Müzeleri, Şahıs Müzeleri, Kurum Müzeleri, Üniversite Müzeleri. Bu farklı yapılarda, işleyen ve devamlılık teşkil eden bir sistem oluşturmak için ortak hareket birliği oluşturmak, eserlerin kronolojik olarak sergilenmesi ve uygulamalar konusunda mutabakat sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda "ARTHILL MÜZECİLİK & KOLEKSİYONCULUK" Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi, Tematik Özel Konu(lar) Müzesi, Lokal Tarih Müzesi, Diaromik Tanıtım Müzesi, Eko Müze gibi farklı profesyonellik ve işleyiş gerektiren müzeler ile koleksiyonlar için kurulum, genel ve kapsamlı müzecilik ve koleksiyonculuk hizmetleri vermektedir.

TÜRKİYE'DE ÖZEL MÜZECİLİĞİN BAŞLANGICI

Türkiye’de özel müzeciliğin başlangıcı 1960’da “The International Counsil of Museums / ICOM”un koruyucu azalığına seçilen “Hüseyin KOCABAŞ” tarafından 1918’de toplanmaya başlanan “KOCABAŞ KOLEKSİYONU”nun özel müze statüsü kazanması iledir.

Bu müzenin ziyaretçi defterinde dönemin Metropolitan Müzesi Müdürü Thomas Hoving şöyle bir yazıya imza atmıştır; Dünya üzerinde Metropolitan’a en ciddi rakip...

Bu koleksiyonun büyük bölümü şu anda “İstanbul Sadberk Hanım Müzesi”nde sergilenmekte ve müze 1988’de “EUROPA NOSTRA” ödülüne layık görülmüştür.

Kuşkusuz Türkiye'de koleksiyonculuğun ve günümüzdeki özel müzeciliğin temelleri "UNESCO" tarafından 20.Yüzyılda dünyadaki en iyi koleksiyon olarak kabul edilen "KOCABAŞ KOLEKSİYONU" ve Türkiye'nin ilk özel müzesi “KOCABAŞ MÜZESİ” ile atılmıştır.

HİZMETLERİMİZ

MÜZE KURULUMU / MÜZE ve KOLEKSİYON OLUŞTURMA, GELİŞTİRME, YÖNETİMİ

TC KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜZELER ve ÖZEL MÜZELER YÖNETMELİĞİ UYGUNLUK YÖNETİMİ ve SÜREÇ TAKİBİ

KURULUM ve İŞLEVLENDİRME PROJELENDİRMELERİ

ÜCRETSİZ/MALİYETSİZ MÜZE KURULUMU ve KOLEKSİYON OLUŞTURMA / Özel hak ve imtiyazlardan yararlanılarak

MÜZE ve MEKANLARIN TASARIM, DEKORASYON ve UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ

ESER TAKİBİ ve TEMİNİ / Mevcut koleksiyonun noksanlarının belirlenerek yurtiçinden ve yurt dışından

ÖZEL KOLEKSİYONLAR OLUŞTURMAK / Amaç, konu ve faaliyete göre özel, tematik, incelenebilir ve geliştirilebilir koleksiyonları yurtiçi ve yurt dışından temin etmek

KOLEKSİYONLARIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ ve YÖNETİMİ

KRONOLOJİK DİZİLİM ve ÖZEL SEKSİYON AYRIMLARI

ESERLERİN NAKLİYE ve DEPOLAMASI / LOJİSTİK HİZMETLERİ

KRONOLOJİK/TEMATİK TEŞHİR ve TANZİM

KURUMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME / AR-GE ÇALIŞMALARI

ANALİZLER, STRATEJİ ve PLAN OLUŞTURMA

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER / PAZARLAMA, REKLAM ve TANITIM

İNTERNET SİTELERİ ve ONLINE PLATFORMLAR KURULMASI 

YAYINCILIK / Kitap, Katalog, Tanıtım Kitapçığı, Kaynak Kitap, Araştırma, Kültür ve Sanat Yayınları

PRESTİJ ve TANITIM ETKİNLİKLERİ / Ulusal ve uluslararası müze ve müzecilik örgütleriyle (ICOM/ICOME vb.) organik bağlar kurulması

EKSPERTİZ ve DEĞERLEME, BİLİRKİŞİLİK / UZMAN RAPORLARI ve SERTİFİKALANDIRMA

ENVANTER ve KATALOGLAMA / ARŞİVLEME ve DEPOLAMA

RESTORASYON ATÖLYESİ OLUŞTURULMASI Yönetmelik gereği olması zorunlu

KÜTÜPHANE KURULMASIİsteğe bağlı lokal tarih, faaliyet konusu ile ilgili ya da genel amaçlı

FUAYE ALANLARININ OLUŞTURULMASI Konferans, ek sergi ve toplantılar için 

YENİLEME, RESTORASYON ve RENOVASYON HİZMETLERİ 

ADIM ADIM MÜZE KURULUMU

PLANLAMA

Kurumsal statü belirleme / Hedefleri belirleme / Konsept oluşturma / Mimari tasarım / Bütçelendirme 

KONSEPT ve İÇERİK BELİRLEME / GELİŞTİRME
Yazılı ve görsel kaynakları derleme / Arşiv taraması / Metin yazımı

KÜRATORYAL ÇALIŞMA / KOLEKSİYON GELİŞTİRME ve YÖNETİMİ

Koleksiyon Oluşturma ve geliştirme / Envanter Hazırlama, Kataloglama / Konservasyon işleri kontrol ve planlama

Depo ve arşiv planlaması / Koruma ve Bakım / Koleksiyon yönetim politikası

MEKAN TASARIMI / SERGİLEME TASARIMI ve GELİŞTİRME / ÜRETİM ve KURULUM
Konsept / Ön araştırma / Koleksiyon seçimi / Sergi metinleri yazımı / Özel tasarım enstelasyonlar / Üç boyutlu uygulamalar / Tasarım ve Üretim
TASARIM / TANITIM / LANSMAN

Sergi tasarımı, sergileme ve grafik tasarımların bütünü / Sergi kurulumu

Tanıtım filmi / Kitap, broşür ve benzeri kurum yayınları / Reklam, tanıtım planlama

bottom of page