ALICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Web sitesi üzerinden, katalog ile tanıtımı yapılarak, müzayede ile yada herhangi bir yolla satışa sunulan eserler önceden sergilenmekte / teşhir edilmekte veya talep edildiğinde gösterime sunulmaktadır. Bu nedenle online, müzayede veya herhangi bir yolla eser satın alanların önceden eserleri görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserler “haliyle” satışa sunulur ve eserlerin açıklamalarına haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Alıcı tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eseri evvelden yeterince incelediğini / kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 198.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur, restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı itirazda bulunamaz. ARTHILL satılan malın tekellüfü ile mükellef değildir ve bu konuda gelecekte herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamaz. Alıcı bu durumları peşinen kabul eder ve sonradan kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

Alıcı, bayrak kaldırmak suretiyle veya diğer yollar ile yaptığı müzayede katılımı neticesinde yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur. Müzayedeye katılarak kanunlar ile belirlenen rakam veya daha yüksek bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılır. Müzayede esnasında katılımcı ile birlikte olan veya katılımcının bayrağını kullanan 18 yaşından küçük bireylerin kaldırdığı bayraktan ve satın alımdan, o bayrak için “Müzayede Katılım Formu / Bayrak Formu” kaydı oluşturan özel / tüzel kişi sorumludur. Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. ARTHILL dilediği şahısları herhangi bir mazeret göstermeksizin kendine ait mekanlara, satış ve sunum yaptığı mekanlara, müzayedeye, müzayede salonuna sokmama ve kabul etmeme, salon ve online müzayedeler esnasında artırımını görmeme veya reddetme yetkisine sahiptir.
 

Web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz eser satın alımı ve müzayede online pey-teklif sürme işlemleri için web sitemize üye olmanız gerekmektedir. Diğer platformlar üzerinden katılım ve kayıt işlemleri, o platformun kuralları ve şartları ile yapılır.

 

Alıcı, almış olduğu eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerinden %10 firma komisyonu, KDV ve gereken diğer vergi ve resimleri en geç 7 (yedi) gün içinde nakden ödemekle sorumludur. Kredi kartı ile yapılan ödemeler, satış tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde (cuma günü mesai bitimine kadar) yapılmalıdır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde doğabilecek masraf ve komisyon alıcıya aittir. Diplomatik istisnadan yararlanmak isteyenler, ödeme sırasında mavi kartlarını ibraz etmelidirler. Ödemesi nakden veya kredi kartı ile yapılan eser / eserler alıcıya teslim edilir. Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Satış üzerinden 15 gün geçmesine rağmen teslim alınmayan, vadesi 15 günün üzerindeki çek ile ödemesi yapılan eserler ile ilgili depolama ve sigorta masrafları oluşur ve alıcıya tahakkuk ettirilir ve bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde ARTHILL satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını ticari faiz ile, müzayede veya fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. ARTHILL’in sair dava ve talep hakları saklıdır.

ARTHILL'den artırımda bulunup müzayede yolu ile ya da diğer yollar ile satın alım yapmak veya hizmet almak demek bu şartların ve kuralların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Müzayede katılımcısının kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından ARTHILL sorumlu değildir.

 

Tüm alıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.