ARTHILL, kuşaklardır devam eden koleksiyonculuk ve müzecilik deneyiminin altyapı ve tecrübesi, bilgi ve birikimi ile yurtiçinde ve yurtdışında koleksiyonculuğun ve müzeciliğin gelişmesi için profesyonel anlamda müzeler, kurum ve kuruluşlar ile koleksiyoner ve sanatseverlere bir çok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.

MÜZE KURULUMU, GELİŞTİRME ve YÖNETİMİ
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, müzelere, özel müzelere, vakıflara, üniversitelere, müesseselere, hususi şahıslara ve koleksiyonculara müze ve özel müze kurulumu, bu kurulum ile ilgili süreç takibi, bu mekanların tasarım, dekorasyon ve uygulama çözümleri, eser temini, ekspertizi, nakliyesi ve depolaması, kronolojik ve tematik teşhir ve tanzimi, araştırma geliştirme/ar-ge çalışmaları, analizler, strateji ve plan oluşturma, basın ve halka ilişkiler hizmetleri ile pazarlama, reklam, tanıtım, kurumsal kimlik oluşturma, internet siteleri ve online platformlarının kurulması ve bu konularda her türlü danışmanlığın ve hizmetin verilmesi.

KOLEKSİYON ve SANAT DANIŞMANLIĞI
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonlarının oluşturma, geliştirme, zenginleştirme ve yönetimi hizmetleri, eksperliği, eğitimi, internet sitelerinin ve online platformlarının kurulması ve her konuda, her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi.

EKSPERTİZ ve SERTİFİKALANDIRMA
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları her türlü antika, sanat eseri, kuyum, koleksiyonculukla ilgili emtia ve koleksiyonlarının ekspertiz ve değerlemesinin yapılması, uzman görüşü bildirilmesi ve bu yönde uzman raporları ve sertifikalar düzenlenmesi ve bilirkişilik yapılması, danışmanlık yapılması, danışma kurulları kurulması.

ENVANTER ve KATALOGLAMA
Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular için envanter çalışması yapmak ve onlar adına internet siteleri ve online platformlar hazırlamak, kitap, dergi, gazete, neşriyat, katalog, tanıtım kitapçığı, kaynak kitap, müzayede katalogu, araştırma, kültür ve sanat yayınları yazmak, yayınlamak, tasarımını, basımını, dağıtımını, danışmanlığını ve editörlüğünü yapmak ile bunlara reklam ve sponsorluk almak.

RESTORASYON ve RENOVASYON
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonları için yenileme, restorasyon ve renovasyon hizmetlerinin verilmesi.

MÜZAYEDELERDE ve SANAT PİYASASINDA GİZLİ MÜŞTERİ TEMSİLİ
Uluslararası anlamda yurtiçinden ve yurtdışından her türlü antika, sanat eseri, kuyum ve koleksiyonculukla ilgili emtiaları kamu, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar, müzeler, özel müzeler, vakıflar, üniversiteler, müesseseler, hususi şahıslar ve koleksiyoncular adına gizli şekilde satışını yapan kişi, firma, kurum, kuruluş ve müzayedelerden satın almak, temin etmek.

ESER TAKİBİ ve TEMİNİ
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonları için eser takibi, eser temini, nakliye ve depolama hizmetlerinin verilmesi.


ANTİKA & SANAT ESERLERİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI
BLUE-CHIP SANAT YATIRIMI
Yatırıma yönelik koleksiyon oluşturma ve piyasa dolaşımında olmayan imza ve yatırım değeri yüksek sanat eserlerinin temini.

ORGANİZASYON ve PROJE DANIŞMANLIĞI
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında televizyon, radyo, internet, görsel ve yazılı basın ve diğer mecralar ile ören yerleri, turistik tesisler ve diğer mekan ve alanlarda kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğlence amaçlı çeşitli faaliyet, müzayede, mezat, ihale, sergi, tanıtım, festival, fuar,  tiyatro, şov, animasyon, konser, müzik programları, seminer, kongre, eğitim, sempozyum ile her türlü yapımlar ve organizasyonlar düzenlemek, tanıtımını, yapımcılığını, prodüktörlüğü üstlenmek, sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, düzenlenenlere iştirak etmek ve bu konularda yerli ve yabancı sermaye yatırımlarını teşvik edici her çeşit mekan, alan, müzayede, sergi, teşhir, satış yerleri ve şubeler açmak, tesis etmek, donatmak, dekorasyonunu yapmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, tahsis etmek, işletmek, işlettirmek, tanıtımını yapmak, acentelik ve isim hakkı vermek ile bunlara reklam ve sponsorluk almak, vermek, anlaşmalarını ve danışmanlığını yapmak.

SANATÇI MENAJERLİĞİ
Sanatçılar ile işbirliği geliştirilmesi, sergiler düzenlenmesi, müzayedelerde eserlerinin değerlendirilmesinin sağlanması, müze ve koleksiyonlara  eserlerinin kazandırılması, sponsor araştırılması, yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlara katılımının sağlanması, koleksiyoner ve üçüncü şahıslar ile gerçekleştireceği her türlü iletişiminin yürütülmesi, ticari ve hukuki anlaşma ve süreçlerinin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, revize edilmesi.