top of page

THE KOCABAS MUSEUM & COLLECTION

 

The first private museum in Turkey consist from KOCABAS COLLECTION.

"UNESCO" accepted; The best collection in the world at 20th. century.

 

Over 10.000 archaeological and ethnographic pieces with over 7.000 manuscripts;

All of over 20.000 pieces.

 

Museum License 1: Huseyin Kocabas

Museum License 2: Ismail Kocabas

 

An extensive part can be seen today at the SHM / Istanbul.

(1988 / EUROPA NOSTRA AWARD)

 

Others also available at;

T.C ISTANBUL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, T.C OFFICIAL MUSEUM of BURSA,

T.C OFFICIAL LIBRARY of BURSA, THE BANK OF YAPI KREDI COLLECTION, SAINT BENOIT COLLECTION, MIMAR SINAN UNIVERSITY MUSEUM and

the KOCABAS COLLECTION.

EXAMPLES FROM MASTERPIECES


Neolithic Hacılar Collection

Unique in the World


Chinese Ceramics & Porcelains Collection

Second after Topkapı Palace Museum


Iznik Ceramics Collection

Second after Topkapı Palace Museum


Roman Bronze Child Head

Unique in the world and the most expensive piece at 20th. century


Kybele Idol Vase

Unique in the world


Greek Black Glazed Pottery Collection 5th.BC.

Unique in the museums of the world


Ottoman Sultan IV.Mustafa's Personal Silver Scribe Pen Box "divit"

Unique in the world

 

Ottoman Sultan III.Mustafa's Personal Dope Box

Unique in the world

 

Assyrian Cuneiform Tablets Collection 2000 BC.

One of several collection in the museums of the world 


Marble Head Buste of the Flateyros "King of Pergamum" Roman

Body at the British Museum

 

Aphrodite Sculpture AD.3th. century

Other at Musée du Louvre

 

Amethyst Necklace 1450 BC.

Other at the British Museum

etc...

 

PUBLICATIONS ABOUT OUR COLLECTION

 

LA COLLECTION DE M. HÜSEYİN KOCABAŞ TIRAGE A PART

DU BULLETIN DU COMITE NATIONAL TURC

ICOM 1962

 

LES POTERIES DE FAIENCE APPARTENANT AU COLLECTION

DE MESSIEUR HÜSEYİN KOCABAŞ

NAPOLI 1965

TERRES CUITES COLOREES PROVENANT DE BITHYNIE

Andree Rollas 1966

LYDIAN VASES FROM WESTERN ASIA MINOR

Crawford H. Greenewalt,JR.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 1968

 

DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT

ARCHAOLOGISCHER ANZEIGER / SPATGEOMETRISCHE GEFASSE AUS KARIEN

WALTER DE GRUYTER&CO BERLIN 1977

 

H.KOCABAŞ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN ATTİKA GEOMETRİK KAPLARI

Belleten Cilt:XLI Sayı:161Türk Tarih Kurumu / 1977

HÜSEYİN KOCABAŞ KOLEKSİYONU CAM ESERLER KATALOĞU

Arkeoloji ve Sanat Yayınları 1984

CHINESE CERAMICS IN THE SADBERK HANIM MUSEUM

John Carswell - SOTHEBY'S 1995

 

HÜSEYİN KOCABAŞ KOLEKSİYONU

Sadberk Hanım Müzesi Yazma Eserler Kataloğu / 1997

 

HÜSEYİN KOCABAŞ YAZMALARI KATALOĞU

Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi 2001

 

TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU

Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları / 2005

 

UNE COLLECTION DE CUIVRES SELDJOUKIDES

Napoli

 

LES CUIVRES SELDJOUKIDES DE MA COLLECTION

ANADOLU'DA BULUNAN RESİMLİ YUNAN KERAMİKLERİ

SELÇUK ÇİNİLERİNDE KULLANMA EŞYALARI 

SELÇUK BAKIRLARI 

PORSELENCİLİK TARİHİ

İZNİK ÇİNİLERİ

BURSA İŞLEMELERİ

TÜRK PORSELENCİLİĞİ

ORHAN ve ALAÜDDİN BEYLERE ait MÜŞTEREK BASILMIŞ SİKKELER

TOPHANE LÜLECİLİĞİ

RENKLİ SELÇUK CAMLARI

 

 

SOME SPECIALISTS WORKED AT OUR COLLECTION

 

Prof. Garanjuan

Paula G. Plaisier / Belgium Museum

Prof. Etengen Havzen

Prof. Basil Gıray

Prof. Güteberk

J. Mellaart

M.Memellink

Gronvolt / Gordiyon Director

M. Mollard / Louvre

 

Prof. Tahsin Özgüç

Prof. Nimet Özgüç

Prof. Ekrem Akurgal

Prof. Mahmut Akok

Prof. Bahadır Alkım

Prof. Kemal Balkan

Prof. Oktay Aslanapa

Doçent Aşkıdıl Akarca

Doçent Mukerrem Usman

Doçent Emel Esin

Dr. Nezih Fıratlı

Dr. İsmail Ünal

Dr. Cevdet Bayburtluoğlu

Doçent Sabahat

Refik Duru

Sabahattin Batur

Faik Kırımlı

Tahsin Aykutalp

Fuat Bayramoğlu

...vs.

SOME EXCLUSIVE VISITORS FROM THE WORLD

Thomas Having / Director of The Metropolitain Museum of Art 

Baron François de Floris

Katharina A. Brown / Medieval Dept. of The Metropolitan Museum

Serge Gauthier / Directeur de La Manufacture National de Sevres

Irwin Hersey / Curator of Museum of African Art Washington

Prof. Pierre Demargne / Directeur de Sorbonne

Bruce Mcgowan / Directeur American Research Institute

Prof. BlumaL. Trell / The New York University

Dr. P. R. S. Moorey / Ashmolean Museum Oxford

Ludwig Weiss / Austrian Minister

Dr. Richard D. Barnett / Director of The British Museum

M. Karl-Fr. Hasle / L'Ambassade Royale de Denmark

Susan Anne Boyd / Washington 

Renata H. Tretiak / Harward University

Prof. Thomas F. Mathews / Istıtuto Orientale Roma

Prof. Brunilde Sismondo / Bryn Mawr College USA

Samuel Josefowitz

Baron Dr. Phil

Max-Lolfouchet / Musee Nationale Paris

John Carewe

Emile Cazimajou / Ambassadeur de France

Henri Metzger / Institut Français

L. C. Honghte / American C. General

...vs.

KOCABAŞ MÜZESİ ve KOLEKSİYONU

 

Türkiye'nin ilk özel müzesidir ve KOCABAŞ KOLEKSİYONU'ndan oluşmaktadır.
"UNESCO" tarafından; 20.Yüzyılın en iyi koleksiyonu olarak kabul edilmiştir.

 

10.000'in üzerinde arkeolojik ve etnografik eser, 7.000'in üzerinde el yazması ile

20.000'in üstünde eser.

 

Müze Ruhsat 1: Hüseyin Kocabaş

Müze Ruhsat 2: İsmail Kocabaş

 

Önemli kısmı İstanbul SADBERK HANIM MÜZESİ'nde sergilenmektedir.

(1988 / EUROPA NOSTRA ÖDÜLÜ)

 

Diğer eserler ise;

T.C İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ, T.C BURSA MÜZESİ, T.C BURSA GENEL KİTAPLIĞI, YAPI ve KREDİ BANKASI KOLEKSİYONU, SAINT BENOIT KOLEKSİYONU, MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MÜZESİ ve

KOCABAŞ KOLEKSİYONU'nda bulunmaktadır.

BAŞYAPITLARDAN ÖRNEKLER


Neolitik Hacılar Koleksiyonu

Dünyada tek ve benzersiz


Çin Porselen ve Seramikleri Koleksiyonu

Topkapı Sarayı Müzesi'nden sonra ikinci koleksiyon


İznik Seramikleri Koleksiyonu

Topkapı Sarayı Müzesi'nden sonra ikinci koleksiyon


Roma Bronz Çocuk Büstü

Dünyada tek ve benzersiz. 20.Yüzyılın bilinen en pahalı eseri


Kibele İdol Vazo

Dünyada tek ve benzersiz


Yunan Kara Sırlı Seramik Koleksiyonu "Milattan Önce 5.Yüzyıl"
Dünya müzelerinde benzersiz

 

Osmanlı Sultanı IV.Mustafa Kişisel Gümüş Hattat Kalem Kutusu "divit"

Dünyada tek ve benzersiz

 

Osmanlı Sultanı III.Mustafa Kişisel Enfiye Kutusu

Dünyada tek ve benzersiz

 

Asur Çivi Yazılı Tablet Koleksiyonu "Milattan Önce 2000"

Dünya müzelerindeki birkaç örnekten biri 


Mermer Büst "Bergama Kralı" Roman Flateyros

Vücut kısmı İngiltere Britih Museum'da 


Afrodit Heykeli "Milattan Sonra 3.Yüzyıl"

Diğer örnek Fransa Musée du Louvre'da 


Ametist Kolye "Milattan Önce 1450"

Diğer örnek İngiltere British Museum'da

vs...

 

KOLEKSİYONUMUZ HAKKINDA YAYINLAR

 

LA COLLECTION DE M. HÜSEYİN KOCABAŞ TIRAGE A PART

DU BULLETIN DU COMITE NATIONAL TURC

ICOM 1962

 

LES POTERIES DE FAIENCE APPARTENANT AU COLLECTION

DE MESSIEUR HÜSEYİN KOCABAŞ

NAPOLI 1965

TERRES CUITES COLOREES PROVENANT DE BITHYNIE

Andree Rollas 1966

LYDIAN VASES FROM WESTERN ASIA MINOR

Crawford H. Greenewalt,JR.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 1968

 

DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT

ARCHAOLOGISCHER ANZEIGER / SPATGEOMETRISCHE GEFASSE AUS KARIEN

WALTER DE GRUYTER&CO BERLIN 1977

 

H.KOCABAŞ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN ATTİKA GEOMETRİK KAPLARI

Belleten Cilt:XLI Sayı:161Türk Tarih Kurumu / 1977

HÜSEYİN KOCABAŞ KOLEKSİYONU CAM ESERLER KATALOĞU

Arkeoloji ve Sanat Yayınları 1984

CHINESE CERAMICS IN THE SADBERK HANIM MUSEUM

John Carswell - SOTHEBY'S 1995

 

HÜSEYİN KOCABAŞ KOLEKSİYONU

Sadberk Hanım Müzesi Yazma Eserler Kataloğu / 1997

 

HÜSEYİN KOCABAŞ YAZMALARI KATALOĞU

Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi 2001

 

TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU

Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları / 2005

 

UNE COLLECTION DE CUIVRES SELDJOUKIDES

Napoli

 

LES CUIVRES SELDJOUKIDES DE MA COLLECTION

ANADOLU'DA BULUNAN RESİMLİ YUNAN KERAMİKLERİ

SELÇUK ÇİNİLERİNDE KULLANMA EŞYALARI

SELÇUK BAKIRLARI 

PORSELENCİLİK TARİHİ

İZNİK ÇİNİLERİ

BURSA İŞLEMELERİ

TÜRK PORSELENCİLİĞİ

ORHAN ve ALAÜDDİN BEYLERE ait MÜŞTEREK BASILMIŞ SİKKELER

TOPHANE LÜLECİLİĞİ

RENKLİ SELÇUK CAMLARI

 

 

KOLEKSİYONUMUZDA ÇALIŞMIŞ BAZI UZMANLAR

Prof. Garanjuan

Paula G. Plaisier / Belçika Müze

Prof. Etengen Havzen

Prof. Basil Gıray

Prof. Güteberk

J. Mellaart

M.Memellink

Gronvolt / Gordiyon Kazısı Sorumlusu

M. Mollard / Louvre

 

Prof. Tahsin Özgüç

Prof. Nimet Özgüç

Prof. Ekrem Akurgal

Prof. Mahmut Akok

Prof. Bahadır Alkım

Prof. Kemal Balkan

Prof. Oktay Aslanapa

Doçent Aşkıdıl Akarca

Doçent Mukerrem Usman

Doçent Emel Esin

Dr. Nezih Fıratlı

Dr. İsmail Ünal

Dr. Cevdet Bayburtluoğlu

Doçent Sabahat

Refik Duru

Sabahattin Batur

Faik Kırımlı

Tahsin Aykutalp

Fuat Bayramoğlu

...vs.

DÜNYADAN BAZI SEÇKİN ZİYARETÇLER

Thomas Having / Metropolitan Müzesi Müdürü

Baron François de Floris

Katharina A. Brown / Metropolitan Müzesi Yetkilisi

Serge Gauthier / Sevres Porselenleri Müdürü

Irwin Hersey / Museum of African Art Washington Yöneticisi

Prof. Pierre Demargne / Sorbonne Müdürü

Bruce Mcgowan / American Research Institute Müdürü

Prof. BlumaL. Trell / The New York University

Dr. P. R. S. Moorey / Ashmolean Museum Oxford

Ludwig Weiss / Avusturya Ulaştırma Bakanı

Dr. Richard D. Barnett / The British Museum Müdürü

M. Karl-Fr. Hasle / Danimarka Büyükelçisi

Susan Anne Boyd / Washington 

Renata H. Tretiak / Harward University

Prof. Thomas F. Mathews / Istıtuto Orientale Roma

Prof. Brunilde Sismondo / Bryn Mawr College USA

Samuel Josefowitz

Baron Dr. Phil

Max-Lolfouchet / Musee Nationale Paris

John Carewe

Emile Cazimajou / Fransa Büyükelçisi

Henri Metzger / Institut Français

L. C. Honghte / American C. General

...vs.

bottom of page