top of page

ARTHILL, kuşaklardır devam eden koleksiyonculuk ve müzecilik deneyiminin altyapı ve tecrübesi, bilgi ve birikimi ile yurtiçinde ve yurtdışında koleksiyonculuğun ve müzeciliğin gelişmesi için profesyonel anlamda müzeler, kurum ve kuruluşlar ile koleksiyoner ve sanatseverlere bir çok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.

KOLEKSİYON ve SANAT DANIŞMANLIĞI
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları müze ve koleksiyonlarının oluşturma, geliştirme, zenginleştirme ve yönetimi hizmetleri, eksperliği, eğitimi, internet sitelerinin ve online platformlarının kurulması ve her konuda, her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi.

EKSPERTİZ & BİLİRKİŞİLİK
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında kamunun, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların, müzelerin, özel müzelerin, vakıfların, üniversitelerin, müesseselerin, hususi şahısların ve koleksiyoncuların sahip oldukları her türlü antika, sanat eseri, kuyum, koleksiyonculukla ilgili emtia ve koleksiyonlarının ekspertiz ve değerlemesinin yapılması, uzman görüşü bildirilmesi ve bu yönde uzman raporları ve sertifikalar düzenlenmesi ve bilirkişilik yapılması, danışmanlık yapılması, danışma kurulları kurulması.

ANTİKA & SANAT ESERLERİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI
BLUE-CHIP SANAT YATIRIMI
Yatırıma yönelik koleksiyon oluşturma ve piyasa dolaşımında olmayan imza ve yatırım değeri yüksek sanat eserlerinin temini.

ORGANİZASYON ve PROJE DANIŞMANLIĞI
Uluslararası anlamda yurtiçinde ve yurtdışında televizyon, radyo, internet, görsel ve yazılı basın ve diğer mecralar ile ören yerleri, turistik tesisler ve diğer mekan ve alanlarda kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğlence amaçlı çeşitli faaliyet, müzayede, mezat, ihale, sergi, tanıtım, festival, fuar,  tiyatro, şov, animasyon, konser, müzik programları, seminer, kongre, eğitim, sempozyum ile her türlü yapımlar ve organizasyonlar düzenlemek, tanıtımını, yapımcılığını, prodüktörlüğü üstlenmek, sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, düzenlenenlere iştirak etmek ve bu konularda yerli ve yabancı sermaye yatırımlarını teşvik edici her çeşit mekan, alan, müzayede, sergi, teşhir, satış yerleri ve şubeler açmak, tesis etmek, donatmak, dekorasyonunu yapmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, tahsis etmek, işletmek, işlettirmek, tanıtımını yapmak, acentelik ve isim hakkı vermek ile bunlara reklam ve sponsorluk almak, vermek, anlaşmalarını ve danışmanlığını yapmak.

SANATÇI MENAJERLİĞİ
Sanatçılar ile işbirliği geliştirilmesi, sergiler düzenlenmesi, müzayedelerde eserlerinin değerlendirilmesinin sağlanması, müze ve koleksiyonlara  eserlerinin kazandırılması, sponsor araştırılması, yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlara katılımının sağlanması, koleksiyoner ve üçüncü şahıslar ile gerçekleştireceği her türlü iletişiminin yürütülmesi, ticari ve hukuki anlaşma ve süreçlerinin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, revize edilmesi.

bottom of page